WYSTAWY

KRYSTALICZNY KOSMOS/SFERY NIEBIESKIE, Galeria Ściana Sztuki Dzieck

Pełna nieziemskich kolorów i barw wystawa ma dwa tropy. Pokażemy dzieła wybrane z liczącej ponad 500 000 prac kolekcji Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. Ten kosmiczny zbiór wykonany przez dzieci z całego świata i zróżnicowany pod względem technicznym, tematycznie odwołuje się do hasła Krystalicznego Kosmosu. Drugi trop wystawy – Sfery niebieskie to pokaz indywidualny prac uczestnika projektu Future Artist – Janka van Schagen. Młody artysta stworzył swoją własną wizję Układu Słonecznego złożoną ze Słońca i powiązanych z nim grawitacyjnie 8 ciał niebieskich. Ekspozycję wzbogacono o informacje na temat astronomii i filozofii.

wstęp wolny